uFlorence noWatson neMpuku yoMoba

This event has no more tickets available.

Artbucks member? Redeem voucher at checkout

-
Family Theatre
All ages

Language: Xho
Director: Rob van Vuuren, Danielle Bischoff
Written By: Danielle Bischoff, Rob van Vuuren
Featured Artists: Xolela Tsili
Company: Rob van Vuuren

Yizani nizokonwabela umboniso wokuqala ngqa wemveliso ka Florence no Watson kunye neMpuku yoMoba. Elinjani lona ukuhlekisa nokuchukumisa ibali lempukwana elikroti nelenza eyona nto iyimbalasane.

Come and enjoy the world premiere of the isiXhosa production of Florence and Watson and the Sugarbush Mouse!

 

Have Your Say