iGruffalo

Click on a performance date and time below to check price and availability.

Venue: Glennie Hall
Jun
28
10:00
29
10:00
30
10:00
Jul
01
10:00
02
10:00
03
10:00
04
10:00
05
10:00
06
10:00
Jul
07
10:00

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R50.00 Full Price
-
+
R45.00 Concession
-
+

Use the toggle keys [+/-] to specify the number of tickets. Concessions are discounts available for learners, students and pensioners with valid ID. They are only available on some performances.

R25.00 Full Price
-
+
R25.00 Concession
-
+

Artbucks member? Redeem voucher at checkout

55m
Family Theatre
All ages

Language: Xho
Featured Artists: Nombasa Ngoqo, Sisonke Yafele, Ayanda Nondlwana
Company: National Arts Festival / Tall Stories UK

Incwadi ye Gruffalo ibhalwe ngu Julia Donaldson yaze imizobo yenzwa ngu Alex
Scheffler ngo 1999. Eli bali laziwa jikelele kwaye liza nabalinganiswa base  Makhanda, abazabe bekuthatha bakuse kwimeko bume, ekhenkethisa kwintshinyela yehlathi.  Lo mboniso unabo bonke abalinganiswa, ingoma ezisekelwe kwimveliso yodumo West End, abe edidiyelwe apha ekhaya.

 

Have Your Say