iGruffalo

This event has no more tickets available.

Artbucks member? Redeem voucher at checkout

-
Family Theatre
All ages

Language: Xho
Featured Artists: Nombasa Ngoqo, Sisonke Yafele, Ayanda Nondlwana
Company: National Arts Festival / Tall Stories UK

Incwadi ye Gruffalo ibhalwe ngu Julia Donaldson yaze imizobo yenzwa ngu Alex Scheffler ngo 1999. Eli bali laziwa jikelele kwaye liza nabalinganiswa base  Makhanda, abazabe bekuthatha bakuse kwimeko bume, ekhenkethisa kwintshinyela yehlathi.  Lo mboniso unabo bonke abalinganiswa, ingoma ezisekelwe kwimveliso yodumo West End, abe edidiyelwe apha ekhaya.

 

 

One Comment

  1. ryanbruton2 5 July 2019 at 2:06 pm

    Well done on winning an Ovation Award, Enjoy the last two shows.

Have Your Say